Akademik Programlar

Eğlenceli Ses Bilim (Jolly Phonics)

Eğlenceli Ses Bilim; senteze dayalı ses bilim yoluyla okuma yazmayı öğretme konusunda eğlenceli ve öğrenci merkezli bir yaklaşımdır. Araştırmalar; bu tür bir ses bilim öğretiminin, hem ana dili İngilizce olan hem de yabancı bir dil olarak İngilizce öğrenen çocuklar için bir hayli uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca bu yaklaşım, okumakta zorluk yaşayan öğrenciler için de başarılı olmalarını sağlayan bir destek görevi görür. TED Rönesans’taki Eğlenceli Ses Bilim programımız; anaokulu öncesi, anaokulu ve 1. sınıf programlarımızın temel taşıdır. Uluslararası Eğlenceli Ses Bilim Programı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

Cambridge YLE (Young Learners Exams – Erken Yaş Cambridge Sınavları)

2, 3, ve 4. sınıftaki öğrencilerimiz, Cambridge Uluslararası Sınavlarına ilk adımlarını atabilirler. 2. sınıf öğrencilerimiz, Starters sınavı ile başlarken 3. sınıf öğrencileri Movers, 4. sınıf öğrencileri ise Flyers sınavlarına girerler. Öğrenciler; eğitim-öğretim yılı boyunca İngilizce derslerinde sınavlar için hazırlanırlar, sınav hazırlığı İngilizce eğitim-öğretim programımızla bütünleşmiş haldedir. Young Learners Sınavları genellikle Mayıs – Haziran aylarında TED Rönesans’ta düzenlenir. Cambridge Young Learners Sınavları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıları tıklayınız.

 

  1. sınıf Starters
  2. sınıf Movers
  3. sınıf Flyers

 

Cambridge Secondary 1 English Checkpoint (Cambridge Checkpoint İngilizce Sınavları)

Cambridge İngilizce eğitim-öğretim programı çerçevemiz 5., 6., 7., ve 8. sınıflarda da devam eder ve öğrencilerimizi 8. sınıfın sonunda girecekleri Cambridge Checkpoint (denetim noktası) sınavına hazırlar. Ortaokul yılları boyunca öğrenciler, Cambridge’in uluslararası ölçütleri doğrultusunda sıklıkla sınavdan geçerler. Her bir öğrenciye başarılarına ilişkin bir belge, öğrencilerin ve öğretmenlerin zayıf yönlerini geliştirmeleri için stratejik kararlar vermelerine olanak sağlayan durumu teşhis etmeye yönelik bir geribildirim raporu verilir. TED Rönesans; akredite olmuş bir Cambridge okulu olduğu için, ikinci dil olarak İngilizce öğrenme ve öğretme konusunda öğrencilerimize ve öğretmenlerimize daha iyi destek sağlayabilmek için Cambridge’in kaynaklarına ve destek malzemelerine sınırsız biçimde erişebilir. Cambridge Ortaokul 1 İngilizce Sınavları hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

 

Cambridge Secondary 1 Checkpoint

 

Cambridge IGCSE İngilizce (9. ve 10. sınıflar)

8. sınıftaki İngilizce Checkpoint sınavından ve (TED Rönesans’ın hazırladığı) lise hazırlık sınavından alınacak yüksek bir puan, öğrencilerin birinci dil olarak İngilizce iGCSE programına katılabileceklerinin kuvvetli bir göstergesi olacaktır. Bu iki yıllık program; öğrencileri hem dil hem de edebiyat becerileri konusunda titizlikle değerlendirir ve 11. sınıftaki AP İngilizce Edebiyat programına hazırlar. Birinci dil olarak İngilizce iGCSE programı hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için tıklayınız ve birinci dil olarak İngilizce iGCSE Edebiyat programı hakkında bilgi edinmek için tıklayınız. 9. ve 10. sınıflardaki birinci dil olarak İngilizce programımıza ek olarak, Cambridge’in ikinci dil olarak Temel ve İleri İngilizce iGCSE programlarını da uyguluyoruz. Bu programların hedefi, öğrencileri 10. sınıfın sonunda İngilizce B2+ seviyesinde (Cambridge FCE sınavına ya da yaklaşık olarak IELTS 6/6.5 seviyesine denk olan seviyede) rahatlıkla iletişim kurabilecekleri hale getirmektedir. Bu programların odak noktası dil becerilerini geliştirmektir; ancak 9. ve 10. sınıflarda benimsenen tematik yaklaşım, öğrencilerin çeşitli temalara dayalı, yaş aralığına uygun edebiyat yapıtlarını ele alacakları anlamına gelir. Cambridge’in iGCSE İkinci Dil Olarak İngilizce programı hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

Cambridge IGCSE Türkçe

TED Rönesans Koleji'nde uyguladığımız IGCSE Birinci Dil Olarak Türkçe programımız; öğrencilerin Türkçe anlaşılır, doğru ve etkili bir biçimde iletişim kurma becerilerini geliştirir. Öğrenciler; zengin bir sözcük hazinesini nasıl kullanacaklarını, doğru dil bilgisi ve yazım kurallarını, noktalama işaretlerini, bireysel bir üslup geliştirmeyi ve hitap ettikleri kitleye dair farkındalık kazanmayı öğrenirler. Ayrıca öğrenciler; kendi zevkleri için ve yazarların kendi üsluplarını nasıl yarattıklarına dair bir anlayış geliştirmeleri için okumaya teşvik edilirler. Müfredat; daha genel uygulama sahasına sahip becerileri teşvik ederek diğer alanlardaki özellikle İngilizce dersindeki çalışmaları tamamlar. Cambridge’in IGCSE Birinci Dil Olarak Türkçe programının ayrıntıları için lütfen tıklayınız.

 

Pearson/Edexcel BTEC

BTEC (Business Technology Education Council/ İşletme ve Teknoloji Eğitim Konseyi) programı, bir okulda uygulanan eğitim-öğretim programı ile birleştiği zaman, öğrencilere seçtikleri meslek için hazırlanmalarına yardımcı olacak çeşitli pratik bilgi ve becerileri kazandırır. Proje çalışmaları ve uygulamaya yönelik, iş hayatıyla ilgili etkinlikler sınıf-içi öğretim ile birleşir ve öğrencilerin takım çalışması, yaratıcı düşünme ve sunum becerilerinin dahil olduğu davranışsal beceriler kazanmalarını sağlar. TED Rönesans Koleji'nde 7. sınıftan liseye kadar uluslararası alanda kabul görmüş -Uygulamalı Bilim İlkeleri, Sanat ve Tasarım, Müzik, İşletme ve Sosyal Medya programları gibi- BTEC programlarını uyguluyoruz. Bütün BTEC programları hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

AP (Advanced Placement / İleri Seviye Programlara Yerleştirme)

AP; (SAT sınavlarını düzenleyen kurum olan) College Board tarafından yürütülen bir programdır ve öğrencilerin TED Rönesans’ta başlangıç seviyesindeki üniversite derslerini almalarına olanak tanır, böylece öğrenciler, üniversiteye başladıkları zaman bazı derslerden muaf tutulabilir ve/ya daha ileri seviyede dersler alabilirler. Genellikle AP dersleri 11. sınıfta başlar. Sınıfların mevcudu çoğunlukla azdır ve haftalık ders saati sayısı, AP dersine göre 5 ila 10 saat arasında değişir. Yurtdışında (ya da AP derslerini tanıyan Türkiye’de üniversitelerde) öğrenim görmeyi isteyen öğrenciler, genellikle 3 ya da daha yüksek bir not alma (5 en yüksek nottur) amacını güderek iki AP dersi alırlar. TED Rönesans’ta öğrencilere; bu yolu izlemek isterlerse hangi AP programının kendileri için en uygun olacağı konusunda 10. sınıfta rehberlik edilir. AP hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

Duke of Edinburgh Ödül Programı

TED Rönesans Koleji, DOIAP ödülü programına dahil olmakla gurur duyar. Program, 14 yaş ve üstü öğrencilere açık olup kişisel sınırları aşma ve öğrencileri özgeçmişlerini güçlü kılacak yeni becerileri kazanmaları ve üniversite başvurularında başarılı olmaları için destekleme amacını taşır. Öğrenciler; topluma hizmet projelerine, gezilere ve beceri odaklı programlara katılabilirler. DOIAP ödülü hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen tıklayınız.

 

World Scholar’s Cup

WSC; ortaokul ve lise öğrencilerine açık uluslararası bir akademik etkinliktir. TED Rönesans’ta WSC bir ortaokul kulübü olarak ele alınır. Öğrenciler; münazara, yazı yazma ve genel kültür konularındaki akademik kavrayışlarını ince ayardan geçirerek ulusal etkinliklere katılırlar. Ulusal seviyede elde edilen başarı; uluslararası WSC etkinliklerine katılmaya yol açabilir ve bu etkinliklerde elde edilen başarı sayesinde de öğrenciler Yale Üniversitesi’ndeki final etkinliğinde yarışabilirler. WSC’nin harika dünyasını keşfetmek için lütfen tıklayınız.

 

MUN (Model United Nations / Model Birleşmiş Milletler)

Model Birleşmiş Milletler etkinliği, öğrencilerin BM delegelerini canlandırmalarına ve BM kurullarının simülasyonunu yapabilmelerine olanak tanır. Öğrenciler, TED Rönesans’taki kulüp saatleri sırasında konferanslara hazırlanırlar. Diğer MUN okulları ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeylerde daha büyük konferanslar düzenlenir, böylece öğrencilere sosyalleşmeleri, akranlarıyla yeni ve heyecan verici ortamlarda rekabet etmeleri için benzersiz bir fırsat tanınır. MUN çalışmalarına her biri üniversitede ve meslek hayatında başarılı olmak için gerekli beceriler olan kapsamlı araştırma yürütme, topluluk önünde konuşma, münazara ve yazı yazma becerileri, eleştirel düşünme, takım çalışması ve liderlik becerileri dahildir.

 

Uluslararası akademik ve kültürel programlar arasındaki temel fark, akademik programların TED Rönesans Koleji'nde işlenen akademik temalarla doğrudan bağlantısının olmasıdır. Öğrenciler; o sırada derste işledikleri ünitelerin içerikleri ile doğrudan bağlantılı olan müzeleri, fabrikaları, ilginç yerleri vs. ziyaret etme olanağına sahip olacaklardır.

Elbette ziyaret ettikleri şehirleri keşfetme ve şehrin kültürünü birinci elden tecrübe etme fırsatları da olacaktır. Uluslararası akademik programlar, çoğunlukla eğitim-öğretim yılı içinde düzenlenir.

 

Genç Bir Kızın Günlüğü: Önyargı 

Nerede:                              Amsterdam ‘Genç Bir Kızın Günlüğü: Önyargı’

Ne zaman:                         Ocak 2018 (yarıyıl tatili)

Sınıf seviyeleri:                   8. Sınıflar

Bölüm:                               İngilizce Bölümü tarafından düzenlenir

 

İsviçreli Bilim İnsanları

Nerede:                              İsviçre (Bern, Zürih, Cenevre)

Ne zaman:                         Haziran 2018

Sınıf seviyeleri:                   Lise öğrencileri (Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere)

Bölüm:                               Fen Bölümü tarafından düzenlenir


   
Ad Soyad :
Telefon: