Anasınıfı ve İlkokul İngilizce

Anasınıfı (4 yaş) – İlkokul 4. Sınıf 
Çocuklar İngilizce’yi en iyi nasıl öğrenirler? 
Yabancı bir dil öğrenmeye erken bir yaşta başlamak gerekir, zira çocuğun yaşı ne kadar küçük ise, dil edinimi o kadar kolay olur. TED Rönesans’ta uyguladığımız eğitim- öğretim programına uluslararası standartlar yön verir ve her bir sınıf seviyesi; çocuğun sosyal, fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimini destekleyecek şekilde yapılandırılır. İlk yıllar programımız, İngilizce becerilerinin gelişimini en üst düzeye çıkarmak için tematik yaklaşımın yanısıra ses bilgisine dayalı bir müfredat içerir. Aynı zamanda öğrenme stratejileri, eleştirel düşünme ve çalışma becerileri de öğretilir. Anaokulu (4 yaş) sınıfında başlayan ses bilgisi programı, küçük öğrencilerimize ilkokul yıllarında geliştirecekleri bir temel sağlar. 
 
Jolly Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi) Nedir? 
 
Jolly Phonics (Eğlenceli Ses Bilgisi), senteze dayalı ses bilgisi yoluyla okuma- yazmayı öğretmek için izlenen eğlenceli ve öğrenci- merkezli bir yaklaşımdır. Birden çok duyuya hitap eden bu yöntem, çocuklar için çok motive edicidir ve öğretmenler, öğrencilerinin çok hızlı ilerleme kaydettiklerini gözlemlerler. Araştırmalar, böylesi bir ses bilgisi öğretiminin hem anadili İngilizce olan hem de yabancı dil olarak İngilizce öğrenen öğrenciler için çok uygun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yöntem, dil konusunda zorlanan okurlar sözkonusu olduğunda da başarılı olmuştur.
 
Anaokulundaki ve ilkokuldaki bütün İngilizce öğretmenlerimizin Jolly Phonics sertifikası mevcuttur. 
Bu program nasıl uygulanır? 
 
Anasınıfı 4 Yaş Grubu
Harflerin sesleri öğretilir ve öğrenciler, konuyla ilgili uygulamalı el işi etkinliklerine ve hareketli şarkılara katılırlar. Ayrıca anaokulu 4 yaş grubundaki öğrenciler, her hafta o ana kadar öğrendikleri sesleri pekiştirmek için “Ses Bilgisi Sunumları” yaparlar. 
 
Anasınıfı 5 Yaş Grubu
İngilizce’deki 42 ses yedi aşamalı olarak öğretilir, ayrıca (çözülemeyen sözcükler de denen) dikkat isteyen şaşırtmacalı basit sözcükler de öğretilir. İlk altı ses öğretilir öğretilmez, öğrenciler, sesleri karıştırarak bu altı sesi içeren sözcükleri okuyabilir hale gelirler. Öğrenciler, kendi gelişim seviyelerine göre çözebilecekleri kitapları okumaya başlarlar. 
 
İlkokul 1. Sınıf (6 yaş)
Yedi aşama gözden geçirilir, alternatif yazımlar ve daha fazla dikkat isteyen şaşırtmacalı sözcükler işlenir ve pratik edilir. Öğrenciler, kendi gelişim seviyelerine göre çözebilecekleri kitapları okumaya devam ederler. Aynı zamanda belirli bir temayı ele alan üniteler yoluyla yazma, konuşma ve dinleme becerileri de geliştirilir. 
 
İlkokul 2-4. Sınıflar 
Temel niteliğindeki okuma ve yazma becerileri; konuşma ve dinleme becerileri ile birlikte, okuma-yazma programımız ve belirli bir temayı ele alan ünitelerimiz aracılığıyla daha da geliştirilir. 
 
Eğitim- Öğretim Programı 
İngilizce sınıfımız; öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek ve özgüvenlerini, özsaygılarını artırmak üzere riske girebilecekleri güvenli bir ortam olarak görülür. Ses bilgisi programının yanısıra, belirli bir temanın ele alındığı üniteler yardımıyla dil konusunda daha da ayrıntıya girilir. Üniteler; anaokulunda çember zamanı etkinlikleri, öyküler, şarkılar, dijital medya ve uygulamalı el işi etkinlikleri aracılığıyla işlenirken ilkokul sınıflarında daha üst seviyede temayla bağlantılı etkinlikler, günlük yazımı, seviyelendirilmiş okuma kitapları ve romanlar aracılığıyla işlenir. Öğrencilerin, edebiyat ile hayat arasındaki bağlantıyı görebilmelerini sağlamak için temalarla ilgili kişisel tecrübelerden güçlü bir şekilde yararlanılır. Çeşitliliğe dayalı, renkli ve ilgi çekici eğitim- öğretim programımız; öğrenme konusunda merak duygusunu pekiştirir, dünyaya dair hayret ve hayranlık duygusu aşılar ve bütün öğrencilerimize, hayatları boyunca İngilizce okuyup yazan bireyler haline gelmelerini sağlamak üzere güçlü bir temel kazandırır. 
 
Ölçme- Değerlendirme & Değerlendirme 
Anaokulu (4 yaş grubu) ile 3. sınıf arasında, öğrencilerin kaydettikleri ilerlemenin ve gelişimin takip edilmesi için sürekli olarak ölçme-değerlendirme çalışmaları yürütülür. 
4. sınıf öğrencileri, kaydettikleri ilerlemenin değerlendirilmesi için her yarıyıl üç resmi sınava girerler, bunun yanısıra sürekli olarak süreç değerlendirmesine tabi tutulurlar. 
 
TED’e Yeni Gelen Öğrenciler 
Okula yeni gelen öğrencilere –özellikle de İngilizce bilgisi az olan öğrencilere- destek olmak amacıyla, bütün sınıf seviyelerinde uygulanan kapsamlı ve farklılaştırılmış bir destek programı mevcuttur. Tecrübeli öğretmenlerden oluşan takımımızın sınıflarda uyguladığı stratejilerin ve (3. ve 4. sınıflarda uygulanan) okul sonrası destek programının yanısıra, öğrencilerin kendilerine özgü ihtiyaçları RAZ Kids adlı yazılımın yardımıyla da karşılanır. Bu yazılım, öğrencinin İngilizce seviyesine göre etkinlikleri ve okuma çalışmalarını farklılaştıran, edebiyata dayalı ve ilgi çekici bir elektronik öğrenme platformudur. 
 
Kulüp Etkinlikleri 
İngilizce yürütülen çeşitli kulüp etkinlikleri aracılığıyla İngilizce becerileri daha da ayrıntılı olarak ele alınır ve geliştirilir. 
 
Uluslararası Sınavlar 
Öğrenciler, Cambridge Young Learners Sınavları’na (2. sınıfta Starters, 3. sınıfta Movers ve 4. sınıfta Flyers sınavlarına) gireceklerdir. Bu sınavlar, öğrencileri ortaokulun ve sonrasının zorluklarına hazırlama ve onları motive etme konusunda önemli rol oynar. 
 


   
Ad Soyad :
Telefon: