Dijital Çağda Anne – Baba Olmak

10 Ocak cumartesi günü okulumuzda Prof. Dr. Nermin Çelen’i ağırladık. Nermin Çelen velilerimizle bir araya gelerek günümüzün önemli konularından biri olan teknoloji kullanımına ışık tutacak bilgiler verdi. "Dijital Çağda Anne Baba Olmak" başlıklı seminerde Prof. Dr. Nermin ÇELEN, içinde bulunduğumuz dijital çağda, çocukların sosyal ve bilişsel gelişimlerini anlamaya ve desteklemeye dair önemli noktaları aktarırken, çocukların sosyal yaşamlarına, gelişimlerinde önemli bir parça olarak vatandaşlık ve doğa bilincine değinerek günümüz dünyasının bireylerini yetiştiren anne babalara rehberlik etti. Dijital çağda ebeveyn olmanın en hassas noktalarından biri olarak çocukların teknoloji kullanımının da ele alındığı seminerde, elektronik dünyanın, sosyal medya araçlarının olumlu ve olumsuz yönleri , teknolojinin çocukların hayatında ne kadar ve nasıl kullanılması gerektiği üzerinde de duruldu. Medya okuryazarlığı, Dijital etik konusunun yanı sıra anne baba çocuk iletişiminin her şeyin temeli olduğu tekrar önemli bir şekilde vurgulandı.
Dijital Çağda Anne - Baba Olmak

Uploaded Image Uploaded Image Uploaded Image


   
Ad Soyad :
Telefon: